دستمزد به طور متوسط ​​از سنگ شکن

هفت فتوای وحشیانه ( فتوای چهارم)+ فایل صوتی + چند

یک: شاید یکی بپرسد: ای نوری زاد، چرا قبر مردگان را می شکافی و سنگ به سر مردگان می کوبی و غبارِ مفاهیم فرسوده را می روبی و اعصاب

دریافت قیمت